Logo Andresen's VVS

Gasfyrsservice

Ved et serviceeftersyn af dit gasfyr gennemgår vores montør følgende:
  • Kontrol af gasinstallationen, inkl. tæthedsprøvning fra naturgasledning til naturgasfyret
  • Kontrol af frisklufttilførsel og aftræk
  • Kontrol af forbrændingen
  • Kontrol af naturgasfyrets styring, automatik og sikkerhedsfunktioner
  • Kontrol af trykekspansionsbeholder (hvis afspærringsventiler er monteret)
  • Kontrol af brugsvandsproduktion (ved kombi-kedler)
  • Rensning og justering af naturgasfyrets brænder og aftræk
  • Rensning af snavsfilter, hvis der er monteret afspærringsventiler ved snavsfiltret

Et serviceeftersyn koster fra DKK 1.900,- inkl. moms* Kontakt os her for pris på servicering af dit gasfyr.

*Tids- og materialeforbrug i forbindelse med udskiftning eller reparation af defekte dele er ikke inkluderet i prisen.

Kontaktformular