Serviceeftersynet inkluderer:

  • Rensning af brænder og brænderrør
  • Kontrol af sikkerhedskomponenter
  • Kontrol og evt. justering af olietryk
  • Kontrol af kedel og kedelstyring
  • Kontrol af termostater
  • Indregulering af brænder
  • OR energitest

Eftersynet koster DKK 1.475,- inkl. moms*.

*Tids- og materialeforbrug i forbindelse med udskiftning eller reparation af defekte dele er ikke inkluderet i prisen.